AMBIO AS

 

AMBIO Drikkevann har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien.

 

Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner.

 

Fabrikkveien 10
4033 Stavanger

Telefon: 51 44 64 00
Vakttelefon: 99 50 82 66
Epost: water@ambio.no