AMBIO er et teknologi- og bemanningshus med hovedkontor i Stavanger og mer enn 20 års erfaring fra on- og offshoreindustri. Våre fagområder er rådgivning og kurs innen drikkevannsbehandling, levering av webløsninger og skybaserte programvare, samt rekruttering, bemannings- og HR-tjenester.​
AMBIO Rekruttering og Bemanning

Vi tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner og rekruttering av ledere, mellomledere, spesialister og nøkkelmedarbeidere til faste- og engasjementsstillinger innen offentlig og privat næringsliv.

AMBIO Drikkevann Offshore

Vi tilbyr tjenester til on- og offshore industri. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, tilbyr kurs i drikkevannsbehandling, samt laboratorietjenester gjennom vår samarbeidspartner.

AMBIO Programvare

Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider, Cloud løsninger og G Suite. Vi har programmert web applikasjoner siden 2010. Vi har levert enkle og avanserte software-system for ulike bedrifter/bransjer basert på denne teknologien.